فروشگاه حلمافون

img-about
ازسال 1390باراه اندازی فروشگاه کار خود را اغاز کردیم وتوانستیم پس از گذشت چندسال تجربه به صورت تخصصی تعمیرات درزمینه تلفن همراه انجام دهیم وعلاوه بر خدمات که ارائه شد برای اینکه قطعات اصلی باقیمت پایین تر به دست مصرف کننده برسد قطعات اورجینال را به صورت پخش عمده راه اندازی کردیموبه صورت تخصصی در زمینه تلفن همراه شیائومی وقطعات مربوط به ان فعالیت داریم