آدرس: شیراز-خیابان توحید-مجتمع تجاری شهر-فاز دوم-پلاک 7

شماره تلفن ثابت : 07132304975

شماره تلفن همراه: 09371371025

مسئول قطعات:09387694554

ایمیل:ahmadrezaatashishirazi@gmail.com